Areuse峡谷的Saut du Brot石桥,瑞士纳沙泰尔 (© Andreas Gerth/eStock Photo)

Areuse峡谷的Saut du Brot石桥,瑞士纳沙泰尔 (© Andreas Gerth/eStock Photo)
这座桥被称为Saut de Brot,是一个简单的石拱门,虽然结构上没有太大的戏剧性,但它的奇异之处足以创造出一个令人叹为观止的场景,例如
2021-04-05